WuTang in Beijing

Check out Wutang Clan's video of frontman Ghostface Killah in Beijing