Zhang Yimou’s Turandot

A review of Zhang Yimou's Turandot in Beijing's Bird's Nest